>

E-RAČUNI

E-račun je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi in je enakovreden računu v papirni obliki. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

E-računi v podjetju STARMAN:
V podjetju Starman d.o.o. izdajamo račune preko e-pošte (v XML in PDF obliki) in preko portala ZZI d.o.o.. Ti računi bodo nadomestili tiskane račune, prejete po običajni pošti.

Kaj moramo storiti, da bomo prejemali e-račune podjetja STARMAN:
Če želite prejemati račune na zgoraj omenjeni način vas prosimo, da izpolnite in podpišete soglasje, ki se nahaja na spodnji povezavi (pripete datoteke) ter nam ga pošljete:
- po navadni pošti
- po fax-u na številko: 01 / 724 79 59 ali
- na e-poštni naslov:
marija.hafner@starman.si ali anka.kriznar@starman.si


Pripete datoteke: